Volun region - new district

Is your birthday soon, bachelorette party, bachelor party, party, corporate party? Celebrate fun at the Holiday bowling alley. See prices - book your tracks now.

more...

Private notary Onishchenko SV provides all types of notarial services at 23 Nauki Avenue, Botanichesky Sad metro, call 780-05-66, 063-994-5555

more...

Romantic dinner in the restaurant "Holiday" on the 12th floor

more...

Website development at the best prices. Original design.

more...

Hotel Mir offers guests single and double rooms, eurolux and apartments ...

more...

Online store ZBROIA - this is one of the areas in which the company works ZBROYA. We are not only engaged in wholesale and retail trade, we have our own production.

more...

Volyn region
Area: (20 147) sq.km.

Administrative
center:

Lutsk city  

Population
thousands
of people:

1035,4

Lutsk district
Area: (5247,8) sq.km.

Administrative
center:

Lutsk city  

Population
thousands
of people:

457,3

Communities:

1-Lutska, 2-Kolkivska, 3-Rozhyschenska, 4-Kivertsivska, 5-Dorosynivska, 6-Kopachivska, 7-Tsumanska, 8-Torchynska, 9-Lypynska, 10-Boratynska, 11-Horodyshchevska, 12-Gorokhivska, 13-Maryanivska, 14-Berestechkiv

Volodymyr-Volynskyi district
Area: (2558,2) sq.km.

Administrative
center:

Volodymyr-Volynskyi  

Population
thousands
of people:

174,7

Communities:

1-Volodymyr-Volynska, 2-Ustyluzka, 3-Ovandivska, 4-Poromivska, 5-Novovolynska, 6-Litovezka, 7-Ivanichevska, 8-Pavlivska, 9-Lokachynska, 10-Zaturtsivska, 11-Zymnivska

Kamin-Kashira district
Area: (4693,4) sq.km.

Administrative
center:

Kamin-Kashirsky  

Population
thousands
of people:

132,4

Communities:

1-Kamin-Kashyrska, 2-Lyubashivska, 3-Soshichnenska, 4-Prilisnenska, 5-Manevytska

Kovel district
Area: (7647,9) sq.km.

Administrative
center:

Kovel  

Population
thousands
of people:

271

Communities:

1-Kovelska, 2-Samarivska, 3-Ratnivska, 4-Zabrodivska, 5-Zabolotivska, 6-Dubechneska, 7-Velymchenska, 8-Serekhovychivska, 9-Shatska, 10-Rivnenska, 11-Golovnevska, 12-Lubomlska, 13-Smidynska, 14-Dubivska, 15-Lublinska, 16-Lukivska, 17-Povorska, 18-Velytska, 19-Holobska, 20-Kolodyazhnenska, 21-Turiyska, 22-Vyshnivska, 23-Starovyzhivska